Magnificat, clam alliberador dels règims repressors

246

El Magnificat cristià és un himne revolucionari, subversiu i de compromís alliberador dels règims repressors establerts i de les situacions personals i col·lectives repressives.

 

1. El Magnificat és un càntic cristià atribuït a Maria, mare de Jesús,  segons consta en l’Evangeli de Lluc (1, 46-56). Aquesta cant es molt oportú ara i aquí, a la Catalunya del 2019, i al món actual. Sistemes polítics repressors amb actuacions institucionals, judicials, policials, polítiques, mediàtiques i econòmiques amb nom i cognom contra els defensors democràtics i pacífics dels drets i les llibertats de les persones i dels pobles, dels immigrants que moren a la Mediterrània, dels sense sostre… sigui als règims xinés, veneçolà, espanyol, a alguns països d’una Europa amb una democràcia acceleradament degradada. Situacions amb presos, exiliats i perseguits polítics. Clavegueres de l’estat. Manipulacions informatives des d’alguns governs similars a les indecents del nazi Joseph Goebbels.

2. Maria, la mare de Jesús, reacciona amb el Magníficat, que és llegeix a les celebracions litúrgiques del 15 d’agost. Un clam personal que surt del seu cor, de la seva vida, de la seva fe, i que també té en compte el seu poble, Israel. Cadascú te el seu poble que vol i espera la seva llibertat. Sigui Hong Kong, Catalunya… Les paraules de Maria interpel·len als reis, als jutges, a les autoritats, als carcellers, als opressors… tots ells convençuts, i auto enganyats, que posseeixen una força immortal… però que un dia s’ensorraran com cauen tots els ídols que hi ha hagut arreu al llarg de la història de la humanitat.

3. El Magnificat constitueix un compromís profundament humà i social, i una esperança radical en Déu. Segueixen alguns dels seus versets…

«La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
Des d’ara totes les generacions em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles:
el seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli
i exalta els humils;
omple de béns els pobres,
i els rics se’n tornen sense res».

 

Compartir esta entrada