Marchena no escaparà mai de la justícia de Déu

472

Manuel Marchena i els magistrats que configuren el Tribunal Suprem podran condemnar els presos polítics catalans, però Marchena i la seva sentència no escaparan mai de la justícia de Déu.

 

1. JUTGES QUE NO FAN JUSTÍCIA.  El salm 58, entre altres, és aplicable a Marchena, als magistrats del TS, a tots els jutes des d’una perspectiva de creient ni de cristià. Aquest salm es titulat pel experts de diverses maneres: “Contra els jutges que no fan justícia” (monjo Hilari Raguer), “Déu judica els jutges” (Salteri de Montserrat), “Hi ha un Déu que judica la terra” (Biblia Catalana Interconfesional), 

 2. MAL ÚS DE L’AUTORITAT. Hilari Ragué fa una breu introducció al salm 58 en el seu didàctic llibre “Els salms” (Publicacions de l’Abadia de Montserrat”. Escriu: “Déu no és indiferent a les injustícies que els homes cometen, i menys encara al mas ús de l’autoritat per part dels qui d’ell l’han rebuda i, en lloc de posar-la al servei dels desvalguts, la fan servir per oprimir-los. Cal demanar que Déu els arrenqui les dents, o sigui els instruments del seu poder abusiu”. 

3. RECORDA MARCHENA, DÉU ÉS JUTGE DE LA TERRA. El salm 58, objecte de pregària per Jesús i des de les primieres comunitats eclesials, diu així:

“¿Sabeu què és fer justícia, poderosos?
¿Sentencieu entre els homes amb raó?
Conscientment cometeu injustícies a la terra,
la vostra violència fa pes a la balança.

Els malvats, en néixer, ja es desvien,
els mentiders s’extravien de petits,
porten un verí com les serps.
com l’àspid sord que es tapa l’orella,
per no sentir el cant del bruixot,
que amb el seu art l’encantaria.

 Déu meu, trenca’ls les dents a la boca,
trosseja’ls, Senyor, els ullals d’aquests lleons!.
Que es fonguin com l’aigua que s’escola,
que es perdin les fletxes que disparen.
siguin com el llimac que es desfà arrossegant-se
com l’avortó, que no arriba a veure el sol.

 Abans no facin mata les seves espines,
que l’huracà se’ls endugui com un card.
El just, veient que feu justícia, ho celebrarà,
la sang dels malvats tacarà els seus peus, 
i dirà tothom: Mireu el just, quina collita”.
Ara és veu: Déu és jutge de la terra”.

Compartir esta entrada