L’Església no pot ser neutral davant el dret d’autodeterminació

500

L’Església ha de promoure els drets humans i, per tant, no pot ser neutral davant el dret d’autodeterminació que és la qüestió de fons en el conflicte entre Espanya i Catalunya, entre espanyolisme i sobiranisme català.

1. El claretià Pere Codina, director de “El Pregó” (eclesial d’informació i opinió), tracta aquesta qüestió en l’article “Enunciar i denunciar”. L’autor es refereix als diversos esdeveniments. Exiliats i presos polítics sense judici ni sentència. Vagues de fam. Quatre bisbes han visitat els presos en centres penitenciaris situats en el territori de les seves diòcesis.  Declaracions episcopals.

2. Pere Codina analitza les declaracions episcopals. Anàlisi crítica. Distingeix entre “enunciar principis” i “denunciar realitats”. Afirma: “El poble té dret a esperar de l’Església una ‘denuncia profètica’, però la resposta que rep no passa de ser un ‘enunciat teòric’, tan sòlid, indiscutible i lluminós com es vulgui… però distant, que posa entre parèntesis la realitat injusta i els qui la pateixen (…) Denunciar realitats demana eliminar distàncies i prendre proximitat… per sentir-se al costat de qui les sofreix (…) El que tant cristians i cristianes demanen i esperen dels seus pastors no són enunciats teòrics, sinó denúncies concretes”.

3. L’Església ha de promoure la Declaració Universal dels Drets Humans, i denunciar la vulneració dels drets humans i socials. L’Església, que vol ser fidel a l’Evangeli, ha incorporat la Declaració Universal dels Drets Humans a la seva Doctrina Social. Un d’aquests drets és el de l’autodeterminació dels pobles.

4. Pere Codina escriu: “Davant uns drets humans vulnerats, tant si aquests drets són de persones com si son de col·lectius, no hi pot haver diverses interpretacions polítiques (…) Davant els valors humans  cabdals, l’Església no pot restar neutral, i més aviat n’ha de ser la promotora i defensora. Davant els mitjans polítics proposats per a defensar o reparar aquests valors, tota neutralitat serà poca… sempre que aquests mitjans polítics no atemptin contra valors que es diuen defensar”.

“Enunciar i denunciar”, article de Pere Codina, publicat al número 562 de la revista “El Pregó»

Comparteix aque

Compartir esta entrada