No, Felipe VI, no

262

CONTRAPUNT.- El rei Felipe VI diu en el seu darrer discurs: “Son muchos nuestros problemas, y las soluciones llegarán, como siempre ha sucedido y demuestra la historia de España, de la unidad, nunca de la división”.

CONTRAPUNTS.- 1) FRANQUISME. A quins problemes es refereix Felipe VI? A la relació del franquisme amb les institucions de l’actual règim espanyol? Al fet que el seu pare, Juan Carlos I, fos imposat rei pel dictador Francisco Franco? A que Juan Carlos visqui fora del territori espanyol degut als seus problemes financers i de faldilles? A les actuacions que afecten als membres de la familia monàrquica borbònica?

2) POBLES INDEPENDITZATS. Felipe VI afirma que la història d’Espanya demostra que els problemes d’Espanya sempre es solucionen amb la unitat i mai amb la divisió. No, Felipe VI, no. Espanya ha cercat solucions als seus problemes per la via del cop d’estat, de la repressió, de les dictadures. La independència dels nombrosos pobles independitzats d’Espanya (16 pobles llatinoamericans) no s’ha produit mai per la via de la unitat imposada. Es més, els pobles independitzats (amb governs conservadors, liberals, demòcratics, autoritaris, revolucionaris…) no han volgut ni volen tornar a dependre d’Espanya (tingui governs republicans, monàrquics, dictatorials…).

3) DRETS HUMANS I DELS POBLES. Hi ha una via millor que la “unitària”. Son molts els problemes existents a tots els pobles, com els d’Espanya i Catalunya per exemple, però les solucions nomes passen i passaran per la via d’acceptar la “Declaració Universal dels Drets Humans” que inclou respectar els drets i les llibertats de totes les persones i de tots els pobles.

4) AUTODETERMINACIÓ. Si les institucions espanyoles fossin  veritablement demòcrates i constitucionals haurien de respectar i complir el text i l’esperit de la Constitució. “Els tractats internacionals vàlidament celebrats, una vegada publicats oficialment a Espanya, formaran part de l’ordenament intern” (Constitució 96.1). Han de respectar i complir el Tractat o Instrument de Ratificació d’Espanya del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, aprovat per Nacions Unides (19/12/1976) i signat pel llavors rei Juan Carlos I, Marcelino Oreja i Fernando Arias-Salgado. El primer article d’aquest Pacte internacional, plenament vigent avui, estableix: “Tots els pobles tenen el dret d’autodeterminació”. I també: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les matèries ratificades per Espanya” (Constitució 10.2)

5) AMNISTIA. També l’amnistia és constitucional. L’amnistia és possible de la mateixa manera que fou possible la llei d’amnistia segons consta en el BOE (Boletín Oficial del Estado, 17/10/1977). A més, l’amnistia no està prohibida en cap dels 169 articles de la Constitució (en vigor des del 29/12/1978).

Comparteix aquesta entrada