Inferns a la terra… guerra, repressió

213

+ Apunts del llibre “La fe cristiana. Una saviesa oberta al món”, de Gerd Theissen. Desena aportació

91.- (Al Credo es diu que Jesucrist (… “fou crucificat, mort i sepultat; davallà als inferns...”). Què vol dir el mite de la baixada de Jesús a l’infern?. “Jesús va baixar al país dels morts i va predicar al esperits empresonats, a fi que aconseguissin la salvació”.

92.- “La baixada de Jesús a l’infern és una protesta contra l’infern, que ens fem els uns als altres, en presons de tortures, cambres d’extermini, cel·les d’execució. També contra els petits inferns de cada dia: contra violacions, abusos, maltractaments i contra la marginació dels homes”.

93.- “Hi ha molts inferns a la terra. Cal que hi baixem i alliberem les víctimes que hi són preses”.

94.- Què vol dir el mite de l’ascensió al cel de Jesús? (…) “L’ascensió de Jesús és la imatge contrària de la pujada al cel dels emperadors. Amb ell no puja al cel cap dominador, sinó un que els romans havien condemnat (…) Els cristians celebren l’ascensió de Jesús al cel com a transformació del cel: quan Jesús va entrar al cel, Déu va rebre un aspecte humà. El costat obscur de Déu es va dissoldre”.

95.- “Els jueus troben en la Llei la saviesa de Déu. Els  musulmans la troben en l’Alcorà. Els cristians, en Jesús”.

96.- “L’encarnació de Déu té per objectiu la nostra humanització (…) L’home té un valor infinit quan Déu està disposat de fer en ell estada”.

97.- “Per què van contar els primers cristians que Jesús va néixer per obra de l’Esperit de Déu? (…) Segons l’Evangeli de Joan tots els creients neixen ‘no per descendència de sang, ni d’un desig carnal, ni d’un voler humà, sinó de Déu mateix’. Tots neixen de l’Esperit com Jesús. La imatge del naixement virginal és veritable per a tots. Encara que mil vegades nasqués el Crist a Betlem si no neix dintre teu, restes perdut per sempre”.

98.- “Cadascú pot esdevenir un àngel de Déu, sense que ho hagi merescut. Tot aquell qui ajuda un altre a sobreviure, que el conhorta en l’angoixa, l’ajuda a trobar un sentit, tot aquell qui confia més en la vida que en la mort”.

99.- “Sense amor als homes  no es pot trobar Déu (…) Jesús té una dignitat amagada, que resta oculta dins el misteri de Déu”.

100.- “Jesús parlava de Déu com a Pare i es tenia ell mateix per Fill seu. Ell també deia fill de Déu a tots els homes que estimen els enemics, a tots els homes que treballen per la pau, a tots els homes que es converteixen a Déu  com el fill pròdig”

Comparteix aquesta entrada