Persecució, presó, exili… també el Jesús bo i innocent fou condemnat

200

Apunts del llibre “La fe cristiana. Una saviesa oberta al món”, de Gerd Theissen. Vuitena aportació

71.- (El missatge de Jesús, condemnat pel sistema judicial establert, pot ser rebut i comprés des de la situació la situació personal, social i política).

72. “Al principi van ser creats els homes, només més tard hi hagué dissabte i sacrificis, temple i sacerdots. Jesús n’estava convençut: “El dissabte ha estat fet per a l’home, i no l’home per al dissabte” (Marc 2,27)

73.- “Ho diu la regla d’or: “Feu als altres tot allò que voleu que us facin” (Mateo, 7, 12)… Cal estimar Déu amb totes les forces, els altres com a un mateix”.

74.- “L’estranger és també el teu proïsme: cal que l’ajudis. El pecador és també el teu proïsme: cal que el perdonis. L’enemic és també el teu proïsme: cal que l’estimis (…) Diu Jesús: cal que interpreteu la tradició d’acord amb l’amor (Mateo 5,21). Déu reconeix els marginats”

75.- “Jesús diu: ‘El Regne de Déu és enmig vostre’ (Lluc 17,20). Dins vostre hi ha la clau que l’obre”.

76.- “Jesús va entrar a Jerusalem per la festa damunt un pollí com a rei antimilitarista sense tropes ni armes. Així protestava contra l’entrada dels romans, que per cada festa entraven a Jerusalem amb cohorts per imposar tranquil·litat i ordre”.

77.- “La vida veritable es troba allà on els homes es sacrifiquen per als altres i no viuen a costa altri”.

78.- “Pare nostre! (…) Perdoneu les nostres culpes, així com  nosaltres perdonem els nostres deutors”.

79.-Jesús va ser condemnat i crucificat: fou víctima de conflictes entre dominadors i dominats (…) Va patir enmig d’un Déu amagat. Va cridar: ‘Déu meu, Déu meu, perquè m’has abandonat (…) Per la mort de Jesús, Déu ens assegura: no es abandono mai, tampoc en l’eclipsi de Déu (…) El crucificat no resta en la creu. Viu sempre en el cor dels creients”.

80.-Jesús s’anomenava ell mateix el Fill de l’Home. Aquest nom valia per a tot l’home (…) Jesús parlava de Déu com a Pare i es tenia ell mateix per Fill seu. Ell també deia fills de Déu a tots els homes que estimen els enemics, a tots els homes que treballen per la pau, a tots els homes que es converteixen a Déu com el fill pròdig”.

Comparteix aquesta entrada