El PSOE de Sánchez i Illa vulnera la Constitució contra els drets i les llibertats de Catalunya

221

PUNT.- El PSOE de Pedro Sánchez, Miquel Iceta, Salvador Illla i similars es disfressen de constitucionalistes però manipulen i vulneren la Constitució espanyola. La vulneren perquè no respecten les urnes, ni el referèndum d’autodeterminació, ni els drets i les llibertats de Catalunya. L’actuació del Govern del PSOE i dels seus còmplices s’identifica amb la dels altres partits ultranacionalistes espanyols com PP, VOX i Ciudadanos.

CONTRAPUNTS. 1) El PSOE viola la Constitució perquè es nega a interpretar i aplicar el text constitucional segons el seu article 10.2. Aquest article estableix: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per Espanya”.

2) El PSOE viola la Constitució perquè desqualifica el referèndum d’autodeterminació que està permès pel text constitucional. Està permès perquè el dret d’autodeterminació figura explícitament en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (Nacions Unides,1976). I la Constitució assumeix l’Instrument de Ratificació d’Espanya d’aquest Pacte. “Els tractats internacionals vàlidament celebrats, una vegada publicats oficialment a Espanya, formaran part de l’ordenament intern” (Constitució, article 96.1).

3) El PSOE viola la Constitució perquè es nega a complir aquest Pacte Internacional que consta al Boletín Oficial del Estado (BOE 1977/10733) amb les signatures de Juan Carlos I, Marcelino Oreja (ministre d’Afers Exteriors) i Fernando Arias Salgado (secretari general tècnic del ministeri). El primer article d’aquest pacte estableix: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural”.

4) Val la pena deixar constància del preàmbul del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics: “Els Estats part en aquest Pacte,

Considerant que d’acord amb els principis proclamats a la Carta de les Nacions Unides, el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau al món,

Reconeixent que aquests drets deriven de la dignitat inherent a la persona humana,

Reconeixent que, d’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans, només es pot realitzar l’ideal de l’ésser humà lliure, alliberat del temor i de la misèria si es creen condicions que permetin a cada persona gaudir dels seus drets econòmics, socials i culturals i també dels seus drets civils i polítics,

Considerant que la Carta de les Nacions Unides imposa als Estats l’obligació de promoure el respecte universal i l’observança dels drets i de les llibertats humanes,

Adonant-se que l’individu, pel fet de tenir deures envers els altres individus i envers la comunitat a la qual pertany, té la responsabilitat de maldar pel foment i l’observança dels drets reconeguts en aquest Pacte,

Convenen en els articles següents…”

5) L’activitat manipuladora i violadora de la Constitució per part del PSOE arrenca, com a mínim, des de l’època dels GAL, continua amb la repressió, les clavegueres de l’estat, la policia patriòtica, la practica del Catalangate, la violació de la presumpció d’innocència dels que ells consideren enemics polítics. Ni els GAL, ni la policia partriòtica, ni el Catalangate, etcètera són constitucionals.

6) També ER va contra els drets i les llibertats de Catalunya quan la seva actual cúpula dirigent (Oriol Junqueras, Gabriel Rufian, Pere Aragonés…) dona suport polític i parlamentari al Govern del PSOE

Comparteix aquesta entrada