Montserrat acull a agnòstics amb cordialitat i silenci

246

Montserrat acull a agnòstics amb cordialitat i silenci. L’acolliment a no creients forma part de la més noble tradició benedictina i montserratina. I de manera especial es donarà en un proper cap de setmana d’octubre en la que serà la V Trobada d’Agnòstics (Portes Obertes).

2.- Algunes de les activitats versaran sobre “Escoltar el silenci” i “Pràctica del silenci”. El silenci pot ser compartit per creients i no creients. El silenci del sofriment, el silenci de la soledat, el silenci del sentit de la vida, el silenci de la mort, el silenci de l’absurd, el silenci de l’absència, el silenci del misteri, el silenci de déu i/o de Déu.

3.- Els cristians poden fer aportacions sobre aquestes qüestions, aportacions amb arrels bíbliques.

– “Des del migdia fins a les tres de la tarda es va estendre una foscor per tota la terra. I cap a les tres de la tarda, Jesús va exclamar amb tota la força: Elí, Elí, ¿lema sabactani? que vol dir: Déu meu, Déu meu, per què m`han abandonat?” (Mateu 27, 45-46).

-“A Déu, ningú no l’ha vist mai: el seu Fill únic, que és Déu i està en el si del Pare, és qui l’ha revelat” (Joan 1, 18)

-“A Déu, ningú no l’ha vist mai; però si ens estimem, ell està en nosaltres i, dins nostre, el seu amor ha arribat a la plenitud” (1 Joan 4,12)

-“Pau, dret al mig de l’Areòpag, va parlar així: Atenesos, veig que en tot sou molt religiosos, perquè recorrent la ciutat i contemplant els vostres llocs sagrats, fins i tot he trobat un altar que porta aquesta inscripció: ‘Al déu desconegut’. Doncs bé, el que vosaltres adoreu sense conèixer és el que jo us anuncio” (Fets 17, 22-23)

-“Ara hi veiem de manera fosca, com en un mirall poc clar; després hi veurem cara a cara” ( 1 Corintis 13, 12)

4.- Hi ha creients amb dubtes i amb dosi d’agnosticisme. Hi ha agnòstics amb dubtes i amb dosi de fe. Tot el que s’ha dit fins ara es aplicables a la mare Teresa de Calcuta, una monja lliurada solidàriament als mes pobres, febles i vulnerables fins el seu darrer sospir. Després de la seva mort es varen conèixer escrits seus que mostren que la creient i compromesa Teresa de Calcuta va experimentar l’absència i el silenci de Déu, la nit fosca de la fe, la buidor. També és aplicable a Jordi Pujol, d’actualitat aquests dies, que s’ha confessat creient: “Soc un home catòlic. Vinc d’una família amb un pare no creient i una mare religiosa tradicional. Soc un cristià indigne. Jo mateix soc creient, imperfectament creient”.

5.- Els interessats en aquesta trobada poden dirigirse al seu director, el germà Pau Valls, monjo. Adreça: agnosticsmontserrat@gmail.com Son unes jornades obertes exclusivament a persones que no estiguin vinculades a l’Església, però que siguin receptives a allò que se`ls pugui oferir i que donin importància a aquests valors sense sentir-se creients.                        

Comparteix aquesta entrada