Clam cristià i d’humanitat contra la llei i la guerra contraris als drets humans

370

Temps de guerra. “A por ellos”. Urnes trencades. Fake news per destruir els discrepants. Repressió judicial i policial. Desplaçats, perseguits, empresonats, exiliats. Episodis de la vida quotidiana…

2.- Tothom (sobretot els que maten i manen matar, autoritats i súbdits servils, fabricants armamentistes i que es fan rics amb aquest negoci), tothom es, ja ara, jutjat per una realitat profundament inscrita en el cor de tots i que arrela sempre i arreu en la condició humana. La “Regla d’or” o principi ètic universal en les cultures, religions i tradicions de la humanitat. Fonament dels valors autènticament humans, que construeixen una convivència pacífica, justa i solidària  en les relacions personals i socials.  

3.- Jesús (referent històric i transcendent, per cristians o no) ho sintetitza en dues afirmacions. La primera és una síntesi de tots els manaments: “El primer és estimar el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el pensament i amb totes les forces. El segon és aquest: estima als altres com a tu mateix. No hi ha cap manament més gran que aquests” (Marc 12, 28-34). L’altre afirmació: “Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin. Aquest és el resum de la Llei i els Profetes” (Mateu 7,12). Aquest clam cristià i d’humanitat interpel.la consciències, estils de viure, política, poders, sistemes judicials, la legislació establerta i la guerra que intenten aniquilar els drets i les llibertats de les persones i dels pobles.

4.- “Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin” és revolucionari. Fa saltar per l’aire l’ordre establert que, més aviat, és el desordre establert. Es contrari de la “llei del Talió” amb el seu “ull per ull i dent per dent”, abolida per Jesús. La “regla d’or” és la base més essencial per al concepte modern de drets humans. “Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin” predomina sobre la legislació establerta. Propicia un canvi alliberador de les persones i dels pobles.

5.- Les persones i els poble han de respectar i propugnar la democràcia, la llibertat, la solidaritat, la sobirania de les altres persones i dels altres pobles perquè volen que les altres persones i els altres pobles respectin i propugnin la democràcia, la llibertat, la solidaritat, la sobirania del propi poble. També un poble descarta la repressió judicial, policial, política, econòmica, mediàtica exercida sobre altre poble perquè vol que l’altre poble descarti la repressió judicial, policial, política, econòmica i mediàtica del propi poble. Un exemple llunyà però molt proper. Rússia ha de respectar la Ucraïna sobirana, i Ucraïna  ha de respectar la Rússia sobirana. Un altre exemple del nostre ara i aquí. Espanya i Catalunya han de respectar mútuament els seus drets, les seves llibertats, les seves respectives sobiranies.

Comparteix aquesta entrada