TC espanyolista contra l’autodeterminació malgrat te el deure d’acceptar-la

364

PUNT.- El Tribunal Constitucional dona la raó a un recurs de l’ultra espanyolista i democràticament marginal Ciudadanos. Cap sorpresa.  El TC reafirma la prohibició de tractar sobre l’autodeterminació de Catalunya en el Parlament. El ple del TC anul.la, amb dos vots discrepants, els acords de la mesa del 2019 del Parlament sobre l’autodeterminació i l’amnistia.

CONTRAPUNTS. El TC està en contra de l’autodeterminació però, ai las, està obligat a acceptar-la ni que sigui per imperatiu legal. El règim espanyol ha d’assumir el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per Nacions Unides, i que inclou el dret d’autodeterminació, perquè consta en el BOE 1977/10733 que està vigent. El primer apartat del primer article estableix: “Tots els pobles tenen el dret d’autodeterminació. En virtut d’aquest dret estableixen lliurement la seva condició política i proveeixen així mateix el seu desenvolupament econòmic, social i cultural”.

           L’article 10.2 de la Constitució també es determinant: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords  internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per Espanya”. D’aquests textos emanen els drets de llibertat d’expressió, d’opinió i d’autodeterminació. Les institucions del règim espanyol han de respectar l’exercici d’aquests drets. No poden violar-los.

          Mentre… el Parlament de Catalunya podria tractar sobre l’autodeterminació d’Escòcia i sobre els pobles d’Amèrica que es varen alliberar de la corona espanyola.

Comparteix aquesta entrada