Els bisbes tenen el deure de defensar l’autodeterminació

474

Els bisbes de Catalunya tenen el deure de proposar l’Evangeli i d’estar amb el seu poble, inclòs amb el seu dret d’autodeterminació. Traeix la seva missió episcopal si no ho fa així o manté un silenci covard.

1. L’episcopat catòlic té una guia clara, el Compendi de la Doctrina Social de l’Església. La seva argumentació textual segueix a continuació. “El magisteri eclesial valora positivament la Declaració Universal dels Drets de l’Home proclamada per les Nacions Unides” (Compendi número 152).

2. “La font última dels drets humans no se situa en la mera voluntat dels éssers humans, en la realitat de l’Estat, en els poders públics sinó en l’home mateix i en Déu el seu Creador. Aquests drets són universals, inviolables, inalienables” (153).

3. “El camp dels drets de l’home s’ha estès als drets dels pobles i de les nacions. Tot el que és cert per a l’home, també ho és per als pobles. El Magisteri recorda que el dret internacional es fonamenta en el principi de l’igual respecte dels Estats, del dret a l’autodeterminació de cada poble i de la lliure cooperació amb vista al superior bé comú de la humanitat. La pau es fonamenta no tant sols en el respecte dels drets de l’home, sinó també en el respecte dels drets dels pobles, en particular el dret a la independència. Els drets de les nacions no son sinó els drets humans conreats a aquest nivell específic de la vida comunitària. La nació té un dret fonamental a l’existència” (157)

4. “L’Església és conscient que la seva missió essencialment religiosa inclou la defensa i la promoció dels drets fonamentals de l’home. El compromís pastoral es desenvolupa en una direcció doble, d’anunci del fonament cristià dels drets de l’home i de denuncia de les violacions d’aquests drets” (159)

5. Seguint el suggeriment del president Carles Puigdemont, querellat com a perillós delinqüent, qui subscriu vol mirar els ulls dels bisbes de Catalunya. Bisbes Pujol, Omella, Vives, Cortés, Saiz Meneses, Casanova, Benavent, Giménez, Pardo, Novell, Cristau, Taltavull, Gordo, Vadell. Cal mirar un a un als ulls dels bisbes i preguntar-lis si, en l’actual moment que viu Catalunya, pensen proposar l’Evangeli i explicar el que diu la Doctrina Social de l’Església sobre els drets de les persones i de les nacions, o seran covards i servils davant d’un poder polític espanyol que es querella contra els representants polítics i la ciutadania de Catalunya que, creients o agnòstics, volen fer cas dels valors de l’Evangeli i del Compendi de la Doctrina Social de l’Església.

Comparteix aquesta entrada