L’Església necessita un canvi d’estratègia (Simposi Claret)

256

“El cristianisme en els relats mediàtics. Necessita l’Església un canvi d’estratègia? És el títol del XIX Simposi de la Fundació Claret

1. Els organitzadors del simposi apunten idees per encetar un debat mediàtic, cultural, cívic, eclesial, cristià. Els relats periodístics solen ser crítics. Subratllen aspectes polèmics i escandalosos de l’Església, no del cristianisme. Ho associen a posicions ètiques i polítiques retrògrades. Propicien esborrar l’Església i el cristianisme de l’espai públic. Silencien esdeveniments eclesials i cristians importants. L’activitat de persones i institucions eclesials que destaquen pel seu compromís i humanitat son expressament desvinculades de l’Església i de la fe.

2. La Fundació Claret expressa el seu parer: “Els cristians i l’Església no es troben còmodes amb la majoria d’aquests relats, perquè distorsionen la realitat. Té raó l’Església en considerar negatius molts relats sobre ella mateixa o sobre el cristianisme? Què en pensen els comunicadors que s’ho miren des de fora de l’Església? Quina part de responsabilitat té la mateixa Església en aquesta visió del cristianisme? Està en condicions de crear relats alternatius? Arriben aquests relats a l’opinió pública amb credibilitat i eficàcia? Necessita l’Església un canvi d’estratègia?”.

3. Sí. L’Església necessita canviar l’estratègia. Qui subscriu va tractar qüestions similars en una trobada a Poblet. La ponència “La intel·ligibilitat de la fe en l’àmbit mediàtic” acabava amb un text, vàlid també avui. “Per què la bona noticia de l’Evangeli i l’activitat eclesial tenen una presència marginal en la majoria dels mitjans de comunicació? Potser perquè no es comunica be com noticia d’interès humà i social. Rebutjar l’Evangeli degut a una mala presentació o per una distorsió del seu missatge és molt lamentable. I què passaria si l’Evangeli fos ben comunicat? Tampoc això no seria garantia d’una bona acceptació. Es el cas de Jesús de Natzaret. Jesús es el testimoni humà més transparent i excel·lent de Déu. És l’home que millor comunica l’Evangeli. En fa una comunicació immillorable en el contingut i en la forma. Però Jesús va ser, i és avui, incomprès. El seu missatge fou, i es avui, tergiversat. Per la mateixa Església? En part, sí. I Jesús va acabar com va acabar. Sol. Crucificat. Clamant ‘Déu meu per què meu abandonat’. Història d’un fracàs. D’un fracàs aparent. Ara els que som aquí estem reunits en el seu nom. Com tanta altra gent arreu del món. Reunits amb esperança. Amb la convicció, potser com un desig profund o com una aposta raonable, que la bona noticia de Jesús, l’Evangeli, val la pena”.

(El simposi es celebrarà en el matí del dissabte, 27 de maig. Llibreria Claret. Roger de Llúria 5. Intervindran: Màxim Muñoz, Miquel Tresserras, Rafael de Ribot, Paco Niebla, Pepa Masó, Llúcia Oliva. Tel: 933010887 / www.fundacióclaret.org)

Comparteix aquesta entrada