Cristianisme i Jesús (innocent, exiliat, condemnat, acusat de terrorisme) interpel.la als jutges espanyols

174

Cristianisme i Jesús (innocent, exiliat, condemnat, acusat de terrorisme) interpel.la als jutges espanyols

El cristianisme es basa en la vida i el missatge de Jesús. La fe i la vida cristiana es més que la jerarquia eclesiàstica, i no tenen  res a veure amb el nacional catolicisme de la dictadura franquista. Jesús (innocent, exiliat, condemnat, acusat de terrorisme) interpel.la als seus acusadors de la cúpula judicial espanyola. ¿Quins fets succeeixen en el temps actual? La sobirania / independència de Catalunya es planteja com un dret legítim, universal, democràtic, pacífic. La repressió institucional, política, policial, mediàtica d’Espanya es posa en marxa. Sentències condemnatòries d’un aparell judicial espanyol hereu del franquisme que no coincideix amb la justícia dels països de l’Europa democràtica. Inhabilitacions. Presó. Exili. Acusacions de terrorisme que son una banalització del terrorisme.

2.- Val la pena una anàlisi cristiana d’aquests fets a partir dels textos evangèlics. La repressió comporta falses acusacions, presó, exili. L’evangelista Mateu relata que Jesús i els seus pares s’exilien davant la persecució d’un rei criminal com Herodes. “Un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué: Lleva’t, pren el nen i la seva mare, fuig cap Egipte, i queda-t’hi fins que jo t’ho digui, perquè Herodes buscarà l’infant per matar-lo. Josep es llevà, prengué de nit el nen i la seva mare, se’n va anar cap a Egipte i s’hi quedà fins a la mort d’Herodes” (Mateu 2, 13-14).

3.-  Jesús planteja una revolta subversiva contra l’ordre (?) o, millor, desordre establert. Proposa les Benaurances (Mateu 5, 4-20) que ho capgira tot. “Feliços (…) els qui tenen fam i set de ser justos, els perseguits pel fet de ser justos (…) Per causa meva us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calumnies”. Els adversaris de Jesús el denuncien davant el governador Pilat, representant de les forces d’ocupació de Roma. L’acusen “d’esgarriar el nostre poble, prohibeix de pagar tribut al Cèsar i diu que és el Messies, el rei (…) Revolta al poble amb les seves doctrines per tot el país dels jueus, des de Galilea, on va començar fins aquí” (Lluc 23, 1-5)

4.-  Establishment y col·laboracionistes del règim ocupant utilitzen les brutes clavegueres de l’estat. “Els grans sacerdots i tot el Sanedrí buscaven una falsa declaració contra Jesús per fer-lo morir, però no en van trobar cap, tot i que es van presentar molts falsos testimonis”  (Mateu 26, 59).

5.-  Jesús, ple de d’humanitat i de Déu, que passa pel món fent el be… és condemnat com un malfactor, acusat de subvertir el desordre establert i d’intentar un cop d’estat substituint el César per ell mateix que es presenta com a rei. Queda ben clar en el rètol col·locat a la creu que explica el motiu de la seva crucifixió. “Damunt el seu cap havien posat escrita la causa de la seva condemna: Aquest es Jesús, el rei dels jueus” (Mateu 27, 37) escrit en hebreu, grec i llatí.

6.- ¿Que faria la cúpula judicial del règim espanyol davant Jesús? ¿El condemnarien com un terrorista que vol substituir el César romà pel rei dels jueus? ¿El perseguirien? ¿El deixarien en pau i  llibertat?

Comparteix aquesta entrada