Vulnerar els drets humans atempta contra el Nadal

291

Aquest temps de vulneració dels drets humans atempta contra el Nadal. Experimentar el sentit del missatge de Jesús de Natzaret en la condició humana és Nadal. Missatge de fraternitat i d’apertura raonable al misteri de Déu.

2.- Nadal es el Déu misteriós que des del principi estima l’univers i la humanitat, i es fa univers i humanitat. Trobem i estimem el Déu inefable en la condició humana i en la realitat quotidiana. Estimar Déu, desconegut però intuït i desitjat, és estimar la humanitat. Estimar la humanitat, especialment la més sofrent, es estimar Déu.

3.- La concepció cristiana mostra que Déu es dona a la humanitat en la figura de Jesús, i també en els homes i les dones que farien be de viure segons l’esperit de Jesús. Esperit de profunda humanitat i d’alliberament de tot esclavatge. Jesús porta des del seu naixement la pau al mon. “Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima” (Lluc 2, 14). El Jesús pacificador es, serà, condemnat a mort perquè la seva pau entra en conflicte amb la legalitat del sistema establert. Jesús es crucificat degut a la complicitat entre el poder imperial romà i el poder religiós del seu poble.

4.- La proposta pacificadora de Jesús consta en episodis evangèlics com les Benaurances i el Judici Final que sintonitzen plenament en el que serà la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per les Nacions Unides (10/12/1948). El Magisteri de l’Església valora positivament aquesta Declaració (Compendi de la Doctrina Social de l’Església. Apartat 152). El seu apartat 157 estableix: “La pau es fonamenta no tan sols en el respecte dels drets de l’home, sinó també en el respecte dels drets dels pobles, en particular el dret a la independència”.  El preàmbul de la Declaració deixa clar i català: “El respecte a la dignitat inherent a tots els membres de la família humana i als drets iguals  inalienables de cadascun constitueix el fonament de la llibertat, de la justícia i de la pau del món”.

5.- Però ara i aquí es transgredeix aquesta Declaració Universal. Els drets i les llibertats de la persones i dels pobles són violats. Els defensors del dret d’autodeterminació pateixen persecució, presó, exili. Així succeeix a moltes zones de la Terra. A Rússia, Xina, Corea, Turquia, Marroc, Espanya… També l’actual Catalunya regionalista amb un Govern minoritari transgredeix la Declaració Universal dels Drets Humans. I és que el seu Parlament viola la presumpció d’innocència i part de la seva classe política combat contra el dret d’autodeterminació.  

6.- Les persones de bona voluntat i els cristians comparteixen el compromís cívic i el deure ètic de promoure i defensar els drets i els deures de totes les persones i de tots els pobles. El creient coherent amb la seva fe, a més, ha de mantenir l’esperança íntima de que el mal i la mort no son la última paraula. Aquest és el missatge sempre vigent del Nadal.

Comparteix aquesta entrada