Pedro Sánchez viola la legalitat contra la independència de Catalunya… i d’Espanya

400

Pedro Sánchez viola la legalitat de la Constitució espanyola (articles 10.2 i 96.1) i del BOE (1977/10733) contra la independencia de Catalunya… i d’Espanya

 

 
1.- El borbònic i juancarlista Pedro Sánchez, que defensava la república i el federalisme en temps llunyans, ha explicat davant el comitè “federal” del PSOE, el partit dels  GAL i del repressor 155, que el patriotisme i la voluntat de progrés (?) del PSOE comporta obligacions. I el president del “nunca jamás” operístic proclama ara que “la independència es cosa del segle passat”.

2.- Aquest principi universal sanchezista és aplicable a tots els pobles del món del segle XXI encara que la independència espanyola es cosa de principis del segle XIX. Fou el 2 de maig de 1808 quan es va produir a Madrid un aixecament contra l’invasor. Aquella revolta va desembocar en la guerra de la independència espanyola. I malgrat ser un esdeveniment violent, sempre condemnable, el 2 de maig vinculat a la independència s’ha convertit en el dia de la Comunidad de Madrid. L’espanyol Pedro Sánchez del 2021, per tant, condemna els independentistes espanyols del 2 de maig del 1808. I Espanya deixaria avui de ser independent.

3.- També  avui, Pedro Sanchez, el seu partit i el seu Govern violen sistemàticament la legalitat. Transgredeixen uns articles claus de la Constitució. Article 10.2: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració  Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per Espanya”. Aquest article està vinculat amb el 96.1. “Els tractats internacionals vàlidament celebrats, una vegada publicats oficialment a Espanya, formaran part del seu ordenament intern”.

4.- Pedro Sánchez, el seu partit i el seu Govern també violen sistemàticament el BOE (1977/10733). Al  Boletín Oficial del Estado hi consta el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per Nacions Unides. El seu article primer estableix que “tots els pobles tenen el dret d’autodeterminació”.

5.- La Declaració Universal dels Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics obliga a tothom. Al rei. Al rei fugat. Al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Suprem. Al Tribunal de Cuentas. Al Congrés. Al Senat. A les Forces Armades. Al president del Govern. A les institucions catalanes (President, Govern, Parlament)…

 

 

Comparteix aquesta entrada