El Barça ha d’oferir el Camp Nou a Kosovo contra Espanya

433

El Futbol Club Barcelona ha d’oferir el Camp Nou a Kosovo contra Espanya en el partit que ambdues seleccions han de disputar per classificar-se per al Mundial de Qatar a partir del proper març.

1. VISCA KOSOVO, VISCA CATALUNYA. El gest del Barça, com equip més representatiu de Catalunya i que és més que un club, tindria a tot el món un alt sentit esportiu, cívic, pacificador. Cal tenir en compte que el règim espanyol és un dels pocs règims que no reconeix Kosovo com estat independent. Espanya està contra la independència de Kosovo de la mateixa manera que s’oposa a la independència de Catalunya.

2. ESPANYA INCONSTITUCIONAL. La retrògrada postura espanyola es inconstitucional. Viola els articles 10.2 i 96.1 de la Constitució “que entre todos nos hemos dado”. Article 10.2 sobre drets i deures fonamentals: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per Espanya”. Article 96.1 sobre l’elaboració de les lleis: “Els tractats internacionals vàlidament celebrats, un cop publicats oficialment a Espanya, formaran part de l’ordenament intern”. 

3. DRETS HUMANS. La Declaració Universal dels Drets Humans (aprovada per l’assemblea general de les Nacions Unides del 10 de desembre de 1948) estableix: “La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat dels poders públics” (Article 21.3).

4. DRETS CIVILS I POLÍTICS. El Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics (Nova York, 19 de desembre de 1966) estableix: “La Carta de les Nacions Unides imposa als Estats l’obligació de promoure  el respecte universal i efectiu dels drets i de les llibertats humanes” (Preàmbul). “Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació. En virtut d’aquest dret estableixen lliurement  la seva condició política proveeixen alhora el seu desenvolupament econòmic, social i cultural” (Article 1.1). “Els Estats parts en el present Pacte, promouran l’exercici del dret de lliure determinació i respectaran aquest dret de conformitat amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides (Article 1.3). “Cada Estat part es compromet a adoptar, segons els seus procediments constitucionals i a les disposicions del present Pacte, les mesures oportunes per dictar les disposicions legislatives o d’una altre caràcter que fossin necessàries  per fer efectius els drets reconeguts en el present Pacte i que no estiguessin ja garantits per disposicions legislatives o d’un altre caràcter” (Article 2.2).

5. AUTODETERMINACIÓ EN EL BOE. Catalunya és com a mínim, segons la Constitució, una nacionalitat, un poble. El dret d’autodeterminació consta en la Constitució i en el Boletín Oficial del Estado / BOE (1977 / 10733) i està plenament vigent. El clar mandat constitucional sobre el dret d’autodeterminació obliga a tothom. Rei, campechano fugat, Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem, Congrés, Senat, Exèrcit, militars retirats, els autodenominats constitucionalistes (Psoe, Pp, Vox, Cs, Podemos), sobiranistes catalans. A tothom.

 

Comparteix aquesta entrada