Catalunya/Espanya. La llei sense diàleg no és legítima, segons medis vaticans

275

La llei sense diàleg entre les parts en conflicte no és legítima, segons medis vaticans. Aquest principi és aplicable al contenciós entre Espanya i Catalunya.

1. L’Església catòlica intervé com mediadora en molts conflictes d’arreu del món, siguin o no armats, entre sectors auto considerats constitucionalistes i altres qualificats d’il.legals. El missatge expressat sempre pel Papa Francesc és aquest: “Exhorto a la comunitat internacional a fer tot l’esforç possible per promoure iniciatives clares a favor de la pau, basades en el diàleg i la negociació. Ho repeteixo alt i fort: la convivència en els pobles i entre els pobles no és construeix amb la cultura de la confrontació i el conflicte. La convivència en els pobles i entre els pobles és construeix amb la cultura de la trobada i el diàleg. Aquest és l’únic camí per a la pau”.

2. Un dels agents mediadors del Vaticà és la Comunitat de Sant Egidi, associació internacional de laics reconeguts per la Santa Seu. Actua amb la pregària, la comunicació de l’Evangeli, la solidaritat amb els pobres, l’ecumenisme i el diàleg. La Comunitat de Sant Egidi, en coherència amb el concili Vaticà II, considera el diàleg com via de la pau, la col·laboració entre les religions, i com manera de viure i com mètode per a la reconciliació entre els conflictes.

3. El sacerdot i teòleg Armand Puig, consiliari de la Comunitat de Sant Egidi a Barcelona, escriu a “El Bon Pastor” un article sobre la llei i el diàleg en l’actual situació de Catalunya. Explica: “Quan el diàleg abandona l’escena, els mals pitjors poden aparèixer. Quan el diàleg és vist com una feblesa, aleshores la llei passa a ser igualment feble (…) La llei, quan se la planteja com a alternativa al diàleg, no és mai una solució. La llei necessita el diàleg per a quedar legitimada; altrament pot convertir-se en un obstacle per a la convivència”. Respecte el referèndum del 1-O, Armand Puig afirma: “L’argument de la llei va ser invocat com a absolut, i el resultat fou que es va desfermar una violència inconcebible que va vulnerar de manera greu i dramàtica els drets humans i la dignitat de les persones”.

Comparteix aquesta entrada