Papa Francesc, Martin Luther King, Sant Agustì. “Una llei injusta no és llei”

249

Papa Francesc. ‘No violència activa’ i desobediència” és un dels sis apartats del Mirador del número 257 de “Qüestions de vida cristiana”, co-editat per l’abadia de Montserrat i la Fundació Joan Maragall.

1. El Papa Francesc, en aquests temps convulsos, indica unes pautes sobre la missió de l’Església en el món del 2017. Ho fa en el seu missatge per la Jornada Mundial de la Pau. El nucli del plantejament papal és aquest: “Fem de la no violència activa el nostre estil de vida”. Cal recalcar que Francesc parla de la no violència “activa”. Prossegueix: “Desitjo reflexionar sobre la no violència com un estil de política per a la pau (…) També Jesús va viure en temps de violència (…) Ell va indicar el camí de la no violència, que va mantenir fins el final, fins la creu, mitjançant la qual va construir la pau i va destruir l’enemistat (…) Ser avui veritables deixebles de Jesús significa també acceptar la seva proposta de no violència”.

2. Francesc posa com a models, entre altres, a Mahatma Gandhi en l’alliberament de la Índia i a Martin Luther King Jr contra la discriminació racial. El Papa beneeix a personatges practicants de la no violència activa i de la desobediència civil. L’acció cívica del cristià Martin Luther King fou coherent amb el seu discurs. Deia: “No hauríem d’oblidar mai que tot el que Adolf Hitler feu a Alemanya era legal. Ajudar i consolar als jueus a l’Alemanya de Hitler era il·legal”. Feia pedagogia: “Hi ha dos tipus de llei: les justes i les injustes. Sóc el primer en defensar que s’obeeixin les lleis justes. Tots tenim la responsabilitat, no només legal sinó també moral, d’obeir les lleis justes que es promulguin. Però, a la inversa, tots tenim la responsabilitat moral de desobeir les lleis injustes”. Argumentava: “Estic d’acord amb sant Agustí quan diu que una llei injusta no és llei”.

Comparteix aquesta entrada