Cristians x la sobirania (12). Pregària pels governants de Catalunya i Espanya

208

Pare bo, Vós voleu que tots els pobles visquin en la concòrdia i en el respecte mutu dels respectius drets.

Feu que els nostres governants tinguin l’encert de conduir-nos en la pau i el diàleg al ple reconeixement dels nostres drets nacionals i il·lumineu el cor dels governants d’Espanya, a fi que s’adonin que acceptar la sobirania del poble català no és una amenaça als seus interessos sinó un enriquiment per a tots els pobles hispànics.

Us ho demanem a Vós, pare misericordiós que teniu cura i vetlleu per al be de tots els vostres fills, en nom de Jesucrist, el vostre Fill i Senyor nostre, que viu i regna amb Vós en la unitat de l’Esperit Sant, que és Déu, pels segles dels segles. Amén

Comparteix aquesta entrada