Cristians x la sobirania (1) Cap d ‘Any 2017

272

Senyor Déu i Pare nostre,

fem nostres les paraules
del Papa Francesc
en el seu missatge d’avui
de la Jornada Mundial per a la Pau,
i us demanem que la vostra imatge
reflectida en cada persona humana
ens faci reconèixer-nos
els uns als altres
com a dons sagrats
dotats d’una immensa dignitat.

Especialment en les situacions
de conflicte i d’injustícia,
ajudeu-nos a fer
de la no violència activa
el nostre estil de vida.

Feu que es conformin
a l’autèntica no violència,
els nostres sentiments
i els nostres valors personals.

Que l’amor i la no violència
guiïn
la manera de tractar-nos
en les relacions interpersonals,
socials i internacionals.

Que la no violència es transformi,
des del nivell local i quotidià
fins a l’ordre internacional,
en l’estil característic
de les nostres decisions,
de les nostres
relacions,
de les nostres accions
i de l’activitat política
en totes
les seves formes.

Feu-nos entendre a fons
que el veritable camp
de batalla
on s’enfronten
la violència i la pau
és el cor de cadascun de nosaltres.

Que siguem més conscients
que la no violència no significa
rendició,
desinterès o passivitat,
sinó compromís ferm
en la lluita pacífica
per un món just i fraternal,
on els drets i la dignitat
de les persones i dels pobles
siguin reconeguts i respectats
per tots els Estats
i tots els poders establerts.

Que en aquest Nou Any,
decisiu per al nostre poble,
puguem avançar vers la llibertat
i puguin ser posats els fonaments
d’un ordre jurídic més just
per a tots els ciutadans
a Catalunya i arreu de l’Estat,
i així els nostres germans
que se senten espanyols
no ens considerin
als qui no ens en sentim
ni una amenaça ni una anomalia
sinó com una oportunitat
d’enriquir-nos i estimular-nos
els uns als altres
en el profund respecte
de la nostra diversitat.

Comparteix aquesta entrada