Fe de Maria en el Déu que derroca poders altius

485

Maria, mare de Jesús, te fe en el Déu que derroca el poder altiu i que està a favor dels humils humiliats pel poder. Així s’expressa en el Magnificat (Lluc 1, 38-96) com es prega en el dia de Santa Maria, el 15 d’agost, himne musicat per grans compositors com Claudio Monteverdi i Johann Sebastian Bach

La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
Des d’ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli
i exalta els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se’n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Comparteix aquesta entrada