Resposta del màrtir Carrasco i Formiguera a Duran: “Visca Catalunya lliure”

449

1. Manuel Carrasco i Formiguera fou afusellat al penal de Burgos el 9 d’abril del 1938 a causa del que era, feia i representava. Ara és produeix una segona condemna, en aquest cas a mans del seu partit, Unió Democràtica de Catalunya. La sentència serà efectiva el proper 14 de juny, dia en que hi haurà una consulta interna sobre el procés sobiranista, consulta controlada per la direcció del partit.

2. El màrtir Carrasco i Formiguera va ser un gran cristià que visqué la fe des de la seva vocació política. La seva vida i la seva mort estan lligades a Unió Democràtica, partit d’inspiració cristiana no confessional. Carrasco és un referent personal, històric, ètic, polític, nacional per la democràcia cristiana i, en general, pels demòcrates d’aquest país. Un referent exemplar.

3. La mort de Carrasco posa de relleu la síntesi de la seva vida personal i política. “Va ser executat el divendres de passió, amb els noms de Catalunya i de Jesús als seus llavis (…) Acabà cridant Visca Catalunya lliure”. Així ho recordava el bisbe Joan Carrera en l’article que li va dedicar al llibre “Els que ens han precedit”. Carrera, ja com sacerdot i des de la clandestinitat contra la dictadura nacionalcatòlica, va estar relacionat amb polítics i amb la democràcia cristiana.

4. ¿Quina seria la resposta de Carrasco a la pregunta formulada pel tàndem Josep Antoni Duran Lleida / Ramon Espadaler a la direcció i a la militància d’Unió Democràtica? Per coherència personal i per lògica política, la resposta de Carrasco seria la que va donar sentit a la seva vida i que fou expressada en el moment de la seva mort quan va cridar: “Visca Catalunya lliure”. Aquest crit fou clar, transparent, breu, sense ambigüitats ni condicions.

5. El “Visca Catalunya lliure” de Carrasco és avui el sobiranisme. El gran biògraf de Carrasco i gran coneixedor d’Uniò es el monjo i historiador Hilari Raguer. Ha escrit obres com “Unió Democràtica de Catalunya i el seu temps”, “Divendres de Passió. Vida i mort de Manuel Carrasco i Formiguera”, “Cartes de la presó de Carrasco i Formiguera”. Per això és significatiu que un dels darrers llibres escrits per Hilari Raguer sigui “Ser independentista no és cap pecat”. Doctrina Social de l’Església, llibertat, catalanisme, sobiranisme es l’adn de l’històric partit Unió Democràtica de Catalunya.

(Més informació a la secció Sobiranisme: “La filla de Carrasco i Formiguera carrega contra Duran”)

Comparteix aquesta entrada