El nacionalcatòlic Fernández Díaz menysté el compromís cristià

683

          El desacreditat nacionalcatòlic Jorge Fernández Díaz menysté el compromís cristià. Aquesta és la seva reacció contra l’acció eclesial, social i cívica de persones com, per exemple, sor Lucia Caram.

          Fernández Díaz se sent feble davant la força profètica d’una monja, a més argentino-catalana, que, com el papa Francesc, denuncia el tracte que el Ministeri d’Interior dona als immigrants a Melilla. El ministre es nega a acceptar que sor Lucia segueix les petjades de cristians perseguits per l’ultra dreta com el bisbe Pere Casaldàliga i els assassinats arquebisbe Oscar Romero i el jesuïta Lluís Espinal. Aquestes persones comparteixen l’esperit de Jesús de Natzaret. Jesús és un profeta crític amb les estructures polítiques i religioses deshumanitzades. Jesús no es nacional catòlic.

          Nacionalcatolicisme és un terme definitori de la dictadura del general Franco que va començar a utilitzar el teòleg i autor del llibre “Creer es comprometerse”, José Maria González Ruiz, home perseguit pel franquisme.

          Nacionalcatolicisme és el franquisme d’on procedeixen molts polítics del PP i de Ciudadanos.

          Nacionalcatolicisme es plantejar un conflicte civil com “sagrada cruzada nacional” i afirmar que Franco es “Caudillo de España por la gracia de Dios” com figurava de manera sacrílega en les monedes.

          Nacionalcatolicisme es manipular la jerarquia eclesiàstica al servei del poder polític, encara que el règim atempti contra els drets i les llibertats de les persones i dels pobles, i utilitzar el poder polític al servei de l’aparell eclesiàstic per imposar uns bisbes a la comunitat eclesial i una moral al poble.

          Nacionalcatolicisme es impulsar els grups parapolicials o paramilitars “Guerrileros de Cristo Rey” o similars per atacar amb violència a l’oposició democràtica, incloent-hi sacerdots.

          Nacionalcatolicisme es que hi hagi un arquebisbat castrense.

          Nacionalcatolicisme es que el ministre Fernández Diaz concedeixi la més alta condecoració del Cuerpo Nacional de Policia a Nuestra Señora Maria Santísima del Amor.

          Nacionalcatolicisme es pertànyer, com Fernández Díaz, a la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, que el Vaticà la veu amb prevenció i no la reconeix.

          Nacionalcatolicisme és el sinistre Valle de los Caidos, tomba faraònica del dictador Franco, que Fernández Díaz acostuma a visitar.

          L’historiador i monjo Hilari Raguer escriu en el seu didàctic llibret “Ser independentista no és cap pecat” unes paraules molt adients sobre el nacionalcatolicisme franquista. Explica que una de les seves característiques és ser “anticlericalisme de dretes, si cal”. Diu: “El règim es mostra molt catòlic si l’Església es comporta addicta al règim, però altrament no vacil·larà a castigar els dissidents”.

          El Govern espanyol i el seu ministre d’Interior consideren que monges com sor Lucia Caram són unes dissidents. Malèvoles dissidents.

          (Article publicat a www.tribuna.cat)

Comparteix aquesta entrada