Nova web de política i cristianisme per a creients i agnòstics

875

El blog personal In saecula saeculorum és converteix al complir sis anys en web ampliada

Benvolguts internautes,

1. El blog In saecula saeculorum (Pels segles dels segles) és alhora una pàgina web a partir d’ara mateix. El primer post es va publicar el 22 de setembre del 2008. Alguns posts no han pogut aparèixer degut a mans censores. Aviat seran publicats.

2. Blog i web van dirigits a les persones interessades en afers cívics, la condició humana i la proposta cristiana. Tracten sobretot de política i cristianisme per a creients i agnòstics. La V del recent 11 de Setembre, per exemple, és un esdeveniment que pot ser analitzat des d’aquestes perspectives.

3. La nova web porta el mateix nom: In saecula saeculorum. Consisteix en un espai i un temps oberts a episodis socials, qüestions humanes diverses i experiències cristianes. Consta de quatre seccions. In saecula saeculorum acull els posts en la línia que es venen publicant des del principi. Debats en xarxa recull tuïts sobre un esdeveniment o una qüestió. 9/N/2014 ofereix textos eclesials sobre els drets de les persones i dels pobles. Calaix de textos presenta llibres, conferències i col.loquis molt recomanables.

4. Blog i web tenen en compte que la condició humana i la vida quotidiana posseeixen una dimensió religiosa amb connexions amb els àmbits cultural, intel•lectual, ideològic, científic, filosòfic, històric, econòmic, polític, mediàtic, artístic, de consciència. El cristianisme s’insereix en aquestes situacions. L’expressió In saecula saeculorum és una fòrmula llatina, mare de llengües germanes i respectables. Saecula te connotació mundana i temporal. Segle. El temps és un factor profundament humà. I periodístic. In saecula saeculorum expressa alguna cosa més, també radicalment humana. Interrogant. Misteri. Eternitat. El cristià dirà: Déu en el món i en la humanitat.

5. Pot accedir-se a la web a través de www.orioldomingo.cat i www.insaeculasaeculorum.cat

6. La participació activa dels internautes és molt desitjable.  Cordialment, Oriol Domingo

Fotografia de Assemblea.cat

Comparteix aquesta entrada