Acusacions falses i difamacions en la política espanyola

232

+ Apunts del llibre  “La fe cristiana. Una saviesa oberta al món d’avui”, de Gerd Theissen. Sisé lliurement.

51.-  Les reflexions del teòleg evangèlic sobre el missatge bíblic és aplicable a la situació política i judicial existent al règim espanyol, especialment en el conflicte entre Espanya i Catalunya. “Contra la humanitat és la destrucció de la bon fama: ‘No acusis a ningú falsament!. Es proscriuen els falsos testimonis davant un tribunal que puguin causar a d’altres un desgràcia. Però tu tampoc no pots perjudicar amb la difamació el bon nom d’altra gent”.

52.- “Jesús va ensenyar la regla d’or, una saviesa general de tots els pobles: ‘Feu als altres tot allò que voleu que els altres us facin’ (…) Pau diu que Déu  ha escrit en el cor dels homes els manaments universals”.

53.- “La regla d’or és alhora mesura universal lluminosa i resum de la llei i els profetes”.

54.- “La moral religiosa s’aferra a objectius utòpics: ‘Feliços els qui treballen per la pau’ (…) El que avui és te per utòpic potser demà serà evident”.

55.- “La Bíblia posa en boca del Senyor del món: ‘Tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure (…) era a la presó, i vinguéreu a veure’m”.

56.- “Déu diu en la Bíblia: ‘No m’agrada la mort del malvat, el que vull és que abandoni el seu mal camí i que visqui’”.

57.- “Si el sol no influís en nosaltres, no el veuríem (…) On Déu és conegut, és que ell mateix s’ha donat a conèixer. La Biblia dona testimoni del Déu que es revela a ell mateix. La revelació esdevé sempre on ell vol”.

58.- “Déu està amagat en la malaltia i en la mort. Per això escoltem el crit: ‘Déu meu, Déu meu, perquè m’he abandonat’?”

59.- “Un Déu que no mena a la llibertat, no és el Déu vertader. Déu és revela com a fonament de la llibertat” (…) Un Déu que no guia vers la llibertat, és un déu fals’”.

60.- “La carta de Joan defineix Déu com amor en un món hostil: ‘Déu és amor; el qui està en l’amor esta en Déu, i Déu està en ell”.

Comparteix aquesta entrada