L’engany espanyolista de Pedro Sánchez viola la Constitució i l’autodeterminació

211

Pedro Sánchez practica l’engany contra la Constitució i el dret d’autodeterminació tot imposant l’espanyolitat. Ho fa a través de personatges de confiança com els ministres castellans Félix Bolaños i Isabel Rodríguez que actuen com una Isabel Díaz Ayuso (PP).

2.- Bolaños diu allò espanyolista i demagògic de que “tan español es un castellano como un catalán, o un vasco, o un gallego”. La prova de que Pedro Sánchez no respecta la voluntat i la llibertat del poble català es veu quan la seva portaveu, la ministra Rodríguez, menteix a l’afirmar que una consulta als catalans sobre la independència del seu país “no està contemplada a la Constitució” i que, per tant, no hi ha cap possibilitat de realitzar-la.

3.- AUTODETERMINACIO. Si el Govern i les institucions espanyoles fossin  veritablement demòcrates i constitucionals haurien de respectar i complir el text i l’esperit de la Constitució. “Els tractats internacionals vàlidament celebrats, una vegada publicats oficialment a Espanya, formaran part de l’ordenament intern” (Constitució 96.1) Han de respectar i complir el Tractat o Instrument de Ratificació d’Espanya del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, aprovat per Nacions Unides (19/12/1976) i signat pel llavors rei Juan Carlos I, Marcelino Oreja i Fernando Arias-Salgado. Tot forma part del bloc constitucional

4.- El primer article d’aquest Pacte internacional, plenament vigent avui, estableix: “Tots els pobles tenen el dret d’autodeterminació”.

5.- I també: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les matèries ratificades per Espanya” (Constitució 10.2)

6.- AMNISTIA. També l’amnistia és constitucional. L’amnistia és possible de la mateixa manera que fou possible la llei d’amnistia segons consta en el BOE (Boletín Oficial del Estado, 17/10/1977). A més, l’amnistia no està prohibida en cap dels 169 articles de la Constitució (en vigor des del 29/12/1978).

Comparteix aquesta entrada