El vot de Jesús de Natzaret

186

Hi ha un projecte provincià i espanyol per la Barcelona’2023. També hi ha el projecte de Barcelona com capital de Catalunya. ¿A qui votaria Jesús de Natzaret? ¿Quina és la postura dels candidats i dels partits davant Jesús i el seu missatge evangèlic?.

2.- Una sèrie de fets ajuden a dibuixar una resposta. Un fet posa clarament llum a la foscor. Jesús (home innocent, que practica el be amb tothom, que es dirigeix a Déu com pare) és perseguit i condemnat pel poder colonialista romà i el col·laboracionisme de la cúpula religiosa i social jueva. ¿Qui és ara i aquí colonialista? ¿Qui es ara i aquí quintacolumnista?

3.- La fe cristiana, en coherència amb el missatge evangèlic de Jesús, implica un compromís d’esperança i de solidaritat amb la condició humana. La fe cristiana, inclosa la Doctrina Social de l’Església, està a favor dels drets i de les llibertats de totes les persones i de tots els pobles.

4.- La fe cristiana rebutja el nacional catolicisme que es la manipulació de la fe posada al servei d’un règim polític, normalment dictatorial. Així és el règim franquista que encara perdura en alguns àmbits.

5.- La fe cristiana sintonitza millor amb la teologia de l’alliberament. Alliberament del poder establert. “Tot poder que s’imposa com a absolut contradiu la voluntat de Déu”, segons el teòleg i biblista Gerd Theissen escriu en el llibre “La fe cristiana. Una saviesa oberta al món d’avui”. Alliberament de la repressió contra els presos, exiliats i perseguits polítics. Alliberament del joc brut dels GAL, la policia patriòtica, les clavegueres de l’estat.

6.- Barcelona i Catalunya (amb els seus creients, agnòstics i gent de bona voluntat,) han d’alliberar-se de tot allò que atempta contra els drets humans. El citat Gerd Theissen afirma: “Quan s’infringeixen els drets humans ‘cal obeir Déu abans que els homes’ (Fet dels Apòstols 5, 29). Els drets humans són conformes a la voluntat de Déu”.

Comparteix aquesta entrada