L’espanyol Illa (PSOE) viola la Constitució contra Catalunya i pren el pèl a ER amb la taula de diàleg

262

PUNT.- L’espanyol Salvador Illa (PSOE) és disfressen de “constitucionalistes” però violen la Constitució contra Catalunya. Escriu aquest tuït en castellà: “No hay otro camino que el cumplimiento de la Constitución. Ante una situación inédita: serenidad y firmeza, respeto a la voluntat popular y a la ley. En eso està el Gobierno de España. En eso estamos @socialistes_cat, siempre”.

CONTRAPUNTS.- 1) PSOE i Illa es pressenten com defensors del text constitucional per terra, mar i aire però vulneren la Constitució contra la democràcia i Catalunya. Compten amb el suport polític i parlamentari de l’ER d’Oriol Junqueras, Gabriel Rufián, Pere Aragonés i de periodistes com Raül Gordillo. Però el PSOE pren el pèl als actuals dirigents i votants d’ER, inclosa amb la fracassasadad taula de diàleg entre PSOE i ER. “Prendre el pèl a algú: Burlar-se’n” (Diccionari de la llengua catalana).

2) Nombrosos episodis ho demostren. El terrorisme d’estat dels GAL, propiciat pel partit d’Illa, no es constitucional, ni respecta la voluntat popular ni la llei.

3) La violació de la presumpció d’innocència, propiciada pel partit d’Illa, contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no és constitucional, ni respecta la voluntat popular ni la llei.

4) El Catalangate, impulsat pel partit d’Illa, contra el sobiranisme català no és constitucional, ni respecta la voluntat popular  ni la llei. 

5) El partit d’Illa viola el text constitucional perquè desqualifica el referèndum d’autodeterminació que està permès per la Constitució. Està permès perquè la Constitució assumeix l’Instrument de Ratificació d’Espanya del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (Nacions Unides 19/12/19769). Així consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE 30/04/1977).El primer article d’aquest pacte estableix: “Tots els pobles tenen el dret d’autodeterminació”.

6) Cal deixar constància de tres punts mes. Primer: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per Espanya” (Constitució, article 10.2). Segon: Es legítim sustentar que el test constitucional  permet un referèndum d’autodeterminació perquè “els tractats internacionals vàlidament celebrats, una vegada publicats oficialment a Espanya, formaran part de l’ordenament intern” (Constitució, article 96.1). Tercer:  La ratificació d’Espanya del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics estan vigents perquè consta en el BOE amb les signatures de Juan Carlos I, Marcelino Oreja (ministre d’Afers Exteriors) i Fernando Arias Salgado (secretari general tècnic del ministeri).

Comparteix aquesta entrada