Els catedràtics Queralt i Pérez Royo demostren que la Constitució permet l’amnistia

545

Joan Josep Queralt (catedràtic de Dret Penal) i Javier Pérez Royo (catedràtic de Dret Constitucional) són dos dels nombrosos i destacats juristes catalans i espanyols que demostren que la Constitució permet l’amnistia.

 

1.- Cap article de la Constitució es refereix a l’amnistia. Per tant, no la prohibeix. Ni explícitament ni implícitament. El text constitucional parla d’indult una sola vegada. Només article, el 62.I el menciona. “Corresponde al rey (…)  Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales” (article 62.I). Però els catedràtics Queralt i Pérez Royo deixen molt clar que amnistia i indult son dues figures jurídiques i polítiques diferents de manera que l’amnistia està constitucionalment permesa mentre que no es pot autoritzar l’indult general.

2.- Queralt es refereix a aquesta qüestió en l’article “L’hora de l’amnistia” (8 setembre 2020) a www.elnacional.cat. Escriu: “L’amnistia no està prevista en la Constitució, però no està prohibida, com ho estan, per exemple, els indults generals o les societats secretes o la pena de mort (…) La qüestió rau, una vegada més, a determinar si es vol tirar endavant en pau i progrés o no”.

3.- Pérez Royo ha escrit diversos articles sobre aquesta matèria. “¿Por qué no una proposición de ley de amnístia?” (20 desembre 2020). “El indulto es peor solución que la amnistia” (28 desembre 2020). “¿Por qué la amnistía?” (16 febrer 2021). Afirma en aquests textos: “La amnistía no es solamente constitucional y preferible al indulto, sino que es necesaria, imprescindible incluso, para encontrar una respuesta aceptable a la integración de Catalunya dentro del Estado (…) La amnistía es un ‘acto de Estado’. El indulto es un ‘acto de Gobierno’. Esto es lo que diferencia esencialmente a la primera del segundo (…) Hay la prohibición de ‘indultos generales’, que figura en el artículo 62.I de la Constitución. Pero no la amnistía (…) El indulto y la amnistía son instituciones de distinta naturaleza (…) El constituyente prohibió los ‘indultos generales’, pero no la amnistía. De esto no cabe la menor duda”.

Comparteix aquesta entrada