Puigdemont  i Felipe VI a favor de l’autodeterminació del Sàhara Occidental

394

El dret d’autodeterminació de tots els pobles consta al BOE

El president català a l’exili, Carles Puigdemont, i el rei espanyol Felipe VI estan a favor de l’autodeterminació del Sàhara Occidental. Coincidència interessant entre la Zarzuela i Waterloo.

1.- El president Puigdemont i Junts per Catalunya son partidaris del dret d’autodeterminació de tots els pobles. De tots. No cauen en la trampa d’estar només de l’autodeterminació d’uns pobles, com Kurdistan i Palestina, i no dels altres. El règim espanyol, però, te presos i exiliats polítics catalans per haver celebrat un referèndum d’autodeterminació a Catalunya

2.- El règim espanyol ha d’assumir que El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics  aprovat per Nacions Unides, i que inclou el dret  d’autodeterminació, consta en el BOE (Boletín Oficial del Estado) 1977/10733. Els tres apartats del primer article d’aquest pacte es molt clar. “1) Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació. En virtut d’aquest dret estableixen lliurement la seva condició política i proveeixen així mateix al seu desenvolupament econòmic, social i cultural. 2) Per a l’assoliment dels seus fins, tots els pobles poden disposar lliurement de les seves riqueses i recursos naturals, sense perjudici de les obligacions que deriven de la cooperació econòmica internacional basada en el principi de benefici recíproc, així com de el dret internacional. En cap cas podria privar-se a un poble dels seus propis mitjans de subsistència. 3) Els Estats part en aquest Pacte, fins i tot els que tenen la responsabilitat d’administrar territoris no autònoms i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret de lliure determinació, i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides“.

3.- Aquest pacte internacional sobre l’autodeterminació obliga a tothom. També a Espanya i a Catalunya. A tots. Rei, Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem, Congres, Senat, Exercit, institucions catalanes (president, president, Govern, Parlament).

4.- El rei Felipe VI, com fa sempre Puigdemont, defensa l’autodeterminació del Sàhara Occidental. Així ho va fer, per exemple, l’any 2016 en la seva intervenció davant la 71 assemblea general de Nacions Unides. Felipe VI va dir textualment: “España apoya los esfuerzos de Naciones Unidas en favor de  una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de las disposiciones compatibles con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad renovó en abril por un año el mandato de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental). A este respecto, España saluda el restablecimiento y las  capacidades de la misión en cumplimiento de lo estipulado por el Consejo de Seguridad de la resolución 2285. Animamos a las partes a retomar el diálogo con vistas a resolver finalmente este contencioso”.

Comparteix aquesta entrada