Carta al bisbe Planellas sobre la instrumentalització del cristianisme

640

El bon arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, sensible a les realitats de l’Església i Catalunya, ha escrit la carta dominical “Instrumentalització del cristianisme”. Enumera fets que demostren que la política instrumentalitza el cristianisme. La present crònica cordial deixa constància de que la pròpia Església, o sectors de la mateixa, també instrumentalitza el cristianisme.

     1. El bisbe escriu: “La història de l’Església ens mostra com la instrumentalització del cristianisme per part de la política ha estat un fet recurrent”.

     Podria afegir-se: “La història de l’Església ens mostra com la instrumentalització del cristianisme per part de l’Església, o alguns dels seus sectors, ha estat un fet recorrent”.

     2. El bisbe escriu: “Han anat emergint determinants populismes polítics que han fet ostentació de símbols religiosos cristians”

     Podria afegir-se: “Han anat emergint determinats populismes religiosos que han fet ostentació de símbols religiosos cristians”.

     3. El bisbe escriu: “(Determinats populismes polítics) d’una manera molt simplista han cercat un enemic comú, però no l`han cercat en el propi interior, sinó que l’han trobat a fora. I, naturalment qui  ve de fora és l’emigrant estranger”.

     Podria afegir-se “(Determinants populismes religiosos) d’una manera molt simplista han cercat un enemic comú, però no l’han cercat en el propi interior, sinó que l’han trobat a fora. I, naturalment, qui ve de fora és la secularització, l’agnosticisme…”

     4. El bisbe escriu: “Cal indicar també que molts dels dirigents d’aquests moviments polítics, tot i parlar de cristianisme, no tenen valors cristians, i existeix una gran contradicció en la seva vida personal”

     Podria afegir-se: “Cal indicar també que molts dels dirigents d’aquests moviments eclesials, tot i parlar de cristianisme, no tenen valors cristians, i existeix una gran contradicció en la seva vida personal”.

     5. El bisbe escriu: “El tracte que Europa dispensi als immigrants constitueix la pedra de toc per a comprovar si continua essent cristiana”.

     Podria afegir-se: “El tracte que l’Església dispensi als immigrants i als drets i les llibertats de totes les persones i de tots els pobles constitueix la pedra de toc per a comprovar si continua essent cristiana”.

     6. El bisbe escriu: “Caldria vetllar a nivell mundial per evitar l’emigració. Però si la pobresa i la guerra obliguen a fer-ho, una Europa que sigui cristiana ha d’acollir”.

     Podria afegir-se: “Si la pobresa i la guerra obliguen a fer-ho, una Església que sigui cristiana ha d’acollir i denunciar els estats que impulsen el negoci de les armes i les exporten a dictadures”.

 

Comparteix aquesta entrada