El Papa demana perdó pels crims en la conquesta espanyola d’Amèrica

402

El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, noqueja als partits del 155 (PP, Ciutadans, PSOE, VOX) en sol·licitar al rei Felip VI i el Papa Francesc que demanin perdó pels abusos en la conquesta colonitzadora d’Espanya a Amèrica. Francesc, com a Papa i abans com a cardenal Jorge Bergoglio, ha demanat perdó. Espanya, no.

 

1. DRET A LA INDEPENDÈNCIA. Un llarg discurs del Papa Francesc (Bolívia, 9 juliol 2015), en una trobada amb moviments populars al qual va assistir el president Evo Morales, té plena vigència. Francesc va parlar del dret a la independència. Va dir: “Els pobles del món volen ser artífexs del seu propi destí. Volen transitar en pau la seva marxa cap a la justícia. No volen tutelatges ni ingerències on el més fort subordina al més feble. Volen que la seva cultura, el seu idioma, els seus processos socials i tradicions religioses siguin respectats. Cap poder fàctic o constituït té dret a privar els països pobres del ple exercici de la seva sobirania i, quan ho fan, veiem noves formes de colonialisme que afecten seriosament les possibilitats de pau i de justícia, perquè ‘la pau es fonamenta no només en el respecte dels drets de l’home, sinó també en els drets dels pobles particularment el dret a la independència'”‘.

 2. PETICIÓ DE PERDÓ. FrancESC va demanar perdó. Va dir: “Diguem ‘no’ a les velles i noves formes de colonialisme. Diguem ‘sí’ a la trobada entre pobles i cultures. Feliços els qui treballen per la pau. Vull aturar-me en un tema important. Algun podrà dir, amb dret, que, quan el Papa parla del colonialisme s’oblida de certes accions de l’Església. Els dic, amb tot: s’han comès molts i greus pecats contra els pobles originaris d’Amèrica en nom de Déu. Ho han reconegut els meus antecessors, ho ha dit el CELAM (Consell Episcopal Llatinoamericà) i també vull dir-ho. Igual que sant Joan Pau II, i cito el que va dir ell, demano que l’Església ‘es postres davant Déu i implori perdó pels pecats passats i presents dels seus fills’. Vull dir-los, vull ser molt clar, com ho va ser sant Joan Pau II: demano humilment perdó, no només per les ofenses de la pròpia Església sinó pels crims contra els pobles originaris durant l’anomenada conquesta d’Amèrica “.

 3. L’ESGLÉSIA CONTRA L’ESPASA. Francesc es va referir a l’acció positiva per part de sectors de l’Església. Va dir: “Al costat d’aquesta petició de perdó i per ser justos, també vull que recordem a milers de sacerdots, bisbes, que es van oposar fortament a la lògica de l’espasa amb la força de la creu. Va haver-hi pecat, hi va haver pecat i abundant, però no havíem demanat perdó, i per això demanem perdó, i demano perdó, però allà també, on hi va haver pecat, on hi va haver abundant pecat, sobreabundà la gràcia a través d’aquests homes que van defensar la justícia dels pobles originaris “.

 

Comparteix aquesta entrada