PREGÀRIA X CATALUNYA. Petició als germans cristians espanyols

385

El sobiranisme pacífic català no va contra Espanya. Considera que una Espanya sobirana i una Catalunya sobirana tindrán una relació  més democràtica, lliure i solidària. Els cristians catalans demanen la comprensió dels cristians espanyols

Senyor, davant de tanta incapacitat d’acceptar allò que ens sembla a nosaltres obvi i indiscutiblement just, doneu-nos paciència, fortalesa i seny, sobretot als qui tenen la responsabilitat de dur a bon terme el procés d’emancipació nacional del nostre poble. Que cap provocació ni la reiterada incomprensió no afebleixin la nostra convicció que a la fi, si ens mantenim ferms i units, la sobirania del poble català serà reconeguda i podrem assolir una relació més justa i fraternal amb els altres pobles hispànics. I feu, Senyor, que els nostres germans cristians que se senten profundament espanyols s’adonin que tenen una gran oportunitat d’eixamplar el cor i la ment, si accepten sense reserves els qui ens sentim profundament catalans i no espanyols.

Comparteix aquesta entrada