PREGÀRIA X CATALUNYA. En comunió amb els bisbes de Catalunya

246

Senyor, ajudeu-nos a tots els cristians
de les terres hispàniques,
siguem d’on siguem
i tinguem els sentiments nacionals que tinguem,
a promoure la cultura del diàleg
i a defensar la legitimitat moral
de totes les opcions polítiques
que respectin la dignitat inalienable de les persones i els pobles.

Us preguem
que ajudeu els governants d’Espanya
a escoltar les legítimes aspiracions del poble català,
per tal que sigui valorada la nostra singularitat nacional
i puguem decidir en llibertat i democràticament
el nostre futur polític per al bé de tots.

I feu que molts,
més enllà de la pròpia opció política,
puguem ser instruments de pau i de concòrdia,
fins i tot quan constatem l’atac sistemàtic
per part de les institucions de l’Estat
als nostres legítims representants.

Comparteix aquesta entrada