Cristians x la sobirania (6). Lletanies d’un màrtir polonès aplicades a Catalunya

245

Cristians x la sobirania proposa les lletanies del beat i màrtir Jordi Popieluszko, que fou un dels catalitzadors de la caiguda del comunisme al bloc soviètic. Ell va tenir el coratge de defensar la dignitat de la persona i de la seva nació, conscient que el preu que pagaria podia ser el màxim, la pròpia vida. I així va ser. Fou martiritzat el 13 d’octubre de 1984 per la KGB polonesa. El seu lema eren les paraules de sant Pau: Vèncer el mal amb el bé!

Lletanies al beat Jerzy Popiełuszko

Senyor, tingueu pietat.

Crist, tingueu pietat.

Senyor, tingueu pietat.

Crist, escolteu-nos.

Crist, oïu-nos.

Pare del cel, que sou Déu, tingueu pietat de nosaltres.

Fill, Redemptor del món, que sou Déu, tingueu pietat de nosaltres.

Esperit Sant, que sou Déu, tingueu pietat de nosaltres.

Santa Trinitat, únic Déu, tingueu pietat de nosaltres.

Santa Maria, prega per nosaltres.

Beat Jerzy, màrtir, prega per nosaltres.

Col·laborador compromès de Crist, prega per nosaltres.

Fidel testimoni de l’Evangeli, prega per nosaltres.

Contemplador de la Creu de Crist, prega per nosaltres.

Devot de Maria Immaculada, prega per nosaltres.

Consagrat a Déu des de la infantesa, prega per nosaltres.

Educat en una família piadosa, prega per nosaltres.

Zelós en el teu servei de l’Altar, prega per nosaltres.

Contemplatiu de la faç dels Sants, prega per nosaltres.

Fidel a la crida de la vocació, prega per nosaltres.

Defensor de la dignitat de cada ésser humà, prega per nosaltres.

Defensor de la vida humana des de la concepció, prega per nosaltres.

Compassiu amb els que pateixen, prega per nosaltres.

Sensible a la condició de les víctimes, prega per nosaltres.

Bon Pastor dels treballadors, prega per nosaltres.

Mestre de vèncer el mal amb el bé, prega per nosaltres.

Promotor del coratge i la solidaritat, prega per nosaltres.

Defensor dels valors de l’Evangeli, prega per nosaltres.

Tu que ens ajudaves a no caure en la venjança, prega per nosaltres.

Tu que exhortaves a romandre en l’esperança, prega per nosaltres.

Injustament acusat, prega per nosaltres.

Cruelment torturat, prega per nosaltres.

Sacerdot de Crist, prega per nosaltres.

Fidel fins al final, prega per nosaltres.

Màrtir de la veritat i la llibertat, prega per nosaltres.

Intercessor per a les necessitats de l’Església i de cada nació, prega per nosaltres.

Anyell de Déu que lleveu els pecats del món, perdoneu-nos, Senyor.

Anyell de Déu que lleveu els pecats del món, escolteu-nos, Senyor.

Anyell de Déu que lleveu els pecats del món, tingueu pietat de nosaltres.

Preguem.

Déu Etern que, en la Teva infinita saviesa, ens va donar el Beat Jerzy, un capellà, com a testimoni fidel del seu Evangeli d’amor, en virtut del seu martiri sofert per la seva fe i la dignitat de cada ésser humà i, per la seva intercessió, fes que sapiguem també nosaltres vèncer el mal amb el bé, i que puguem viure sempre en la llibertat que neix de la fe en Tu. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Comparteix aquesta entrada