Una catalana en l’equip del Papa Francesc

484

La catalana Núria Calduch-Benages forma part de l’equip del Papa Francesc. És una dels 13 membres de la recent creada Comissió d’Estudi sobre el Diaconat de la Dona.

1. La recuperació del diaconat femení implica reconèixer el paper determinant que la dona ha de tenir a l’Església per ser coherent amb l’Evangeli de Jesús.

2. La religiosa Núria Calduch, professora de la Universitat Gregoriana de Roma, és una experta en els camps teològic i bíblic. Ha escrit sobre el paper de les dones en l’Antic Testament vinculat al Nou Testament i sobre les petjades que hi han deixat. Planteja alliberar la Bíblia de la interpretació androcèntrica i expressar la totalitat de l’existència humana.

3. L’ésser humà es home i dona. Ja des del primer relat bíblic, el Gènesi, home i dona dominen el panorama de la creació. Ambdós son creats contemporàniament a imatge i semblança de Déu, gaudeixen de la mateixa dignitat i igualtat, reben la mateixa benedicció i missió, i tenen el mateix destí.

4. La presència de les dones en les diverses circumstàncies de la història bíblica és notable, molt més que les versions divulgades en els segles posteriors. Reines i esclaves, prostitutes i castes, nobles y plebees, verges i mares, heroïnes i víctimes, jueves i estrangeres, dones cèlebres i anònimes desfilen per l’Antic Testament.

5. També en el Nou Testament. Què succeeix quan Jesús es troba amb dones?, va preguntar un dia la periodista Miriam Díez i Bosch. Núria Calduch va contestar: “Res estrany i, a la vegada, excepcional. Totes les trobades de Jesús neixen del seu amor gratuït que es manifesta, per tants motius, en la seva preferència per els pobres, els petits i els marginats de la societat. Totes les dones que apareixen en la Bíblia pertanyen d’alguna manera a aquesta categoria de víctimes de la societat ja sigui pel seu sexe, infermetat, treball, religió o nacionalitat. Jesús troba una israelita impura a causa de les seves continues hemorràgies, una cananea de cultura grega, una pecadora pública i moltes d’altres deixebles que, per tal de seguir a Jesús, no han tingut por d’infringir el sistema androcèntric que dominava la societat d’Israel del primer segle. Jesús es declara obertament a favor de totes aquestes dones i, fent-se solidari amb el seu dolor, físic o espiritual, genera del seu interior una nova corrent d’humanitat”.

Comparteix aquesta entrada