Ada Colau practica un laïcisme reaccionari

649

1. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, comunica en un tuït que la missa de la Mercé “no formarà part de l’agenda institucional” de la festa major i que ella no hi assistirà per “convicció laica” i perquè” les institucions democràtiques representen tots els ciutadans i la seva pluralitat”. Colau practica un laïcisme reaccionari.

2. El laïcisme d’Ada Colau és reaccionari perquè ignora que hi ha un cristianisme partidari de proposar i no d’imposar, de la llibertat i no del dogmatisme religiós o polític, del compromís i no de quedar-se tancat a la sagristia, de l’aconfessionalitat i no d’una religió o ideologia oficials. Ignora que hi ha un cristianisme que no és tergiversat pel nacional catolicisme ni per l’anticlericalisme sectari. “La laicitat de l’Estat harmonitza amb la manera de ser de la societat que és plurireligiosa”, segons l’arquebisbat de Barcelona.

3. El laïcisme de Colau és reaccionari perquè també ignora que hi ha un laïcisme diferent del seu. Un laïcisme modern, raonable, creador de convivència, sense ressentiment ni demagògia. Un laïcisme que propicia que els representants de les administracions democràtiques participin en les cerimònies principals de les diverses confessions. Cerimònies catòliques, protestants, jueves, ortodoxes, islàmiques, agnòstiques, maçòniques, atees, etcètera. Aquest laïcisme modern és practicat per la direcció general d’Afers Religiosos en els diversos governs que ha tingut la Generalitat de Catalunya.

4. Colau es manté en la confusió. Quan es parla de la festa major de la Mercè, ¿De quina Mercè està parlant? ¿D’un concepte? ¿De la veïna del primer segona? ¿De la seva amiga porno? ¿De la Mare de Déu de la Mercè? Aquesta Mare de Déu està vinculada a la ciutat de Barcelona i a la seva història solidària i d’alliberament. L’Orde de la Mercè o dels Mercedaris va ser fundada a Barcelona el 1218 per Sant Pere Nolasc amb el suport de Jaume I amb l’objectiu de redimir captius. Avui es dedica a l’assistència als necessitats (captius d’altre tipus: malalts, marginats, drogoaddictes, presos…). Si un dia Colau fos tancada a la presó, Déu no ho vulgui, rebria el suport dels mercedaris que ella ignora i expulsa de l’agenda institucional.

5. Ada Colau és presonera dels seus prejudicis. ¡Quina diferència de tarannà amb Manuela Carmena, alcaldessa de Madrid, una dona de gran experiència i amb sòlida preparació! Carmena és una dels cent alcaldes de tot el món que han assistit al Vaticà al congrés del “Canvi climàtic i noves formes d’esclavitud moderna”, organitzat per l’ONU i per la Acadèmia Pontifícia de Ciències Socials. Sense complexos.

Comparteix aquesta entrada