El triler / inconstitucional Sánchez i/o el demòcrata Puigdemont en el tauler polític

184

Les eleccions situen dos personatges determinants en el tauler política respecte les realitats nacionals de Catalunya i Espanya i les seves relacions. Un es el president  espanyolista Pedro Sánchez (PSOE), gran triler del règim monàrquic que es mou en la inconstitucionalitat. L’altre es el president Carles Puigdemont (Junts), demòcrata i sobiranista català.

2.- Sánchez triler? El joc de triler va associat a l’estafa, tradicional en carrers, fires i mercats ambulants. Es presenta com un joc d’atzar però en realitat, quan es fa una aposta per diners, gairebé sempre és un truc de confiança utilitzat per cometre el frau.

3.- La trampa de Sánchez consisteix en presentar-se ell, els seus partit i Govern com defensors de la Constitució… Però el PSOE viola la Constitució amb els GAL, el Catalangate, la infiltració policial… Quan no liquida la policia patriòtica ni les clavegueres de l’estat… Quan col·labora amb el PP en la repressió del 155 contra les institucions nacionals de Catalunya… Quan empresona polítics i persegueix als exiliats polítics que son lliures a la Unió Europea… Quan manté el dèficit fiscal i incompleix  les inversions en infraestructures a Catalunya… Quan imposa el castellà i prohibeix el català al Congrés i al Senat…

4.- Per la seva banda, Puigdemont i Junts planten cara a la discriminació que el Govern del PSOE i els seus col·laboracionistes del món polític, econòmic i mediàtic practiquen contra les llibertats i els legítims drets de Catalunya i els catalans en els àmbits social, econòmic, cultural, institucional, nacional…

5.- Puigdemont i Junts ho deixen molt clar davant una hipotètica investidura de Sánchez. I és que Puigdemont i Junts reclamen l’amnistia i l’autodeterminació com drets irrenunciables. Els drets i les llibertats de totes les persones i de tots els pobles són irrenunciables. L’amnistia és possible com fou possible la llei d’amnistia (Boletín Oficial del Estado, 17/10/1977). Cap article de la Constitució, en vigor des del 29/12/1978, prohibeix l’amnistia.

6.- El dret d’autodeterminació forma part del bloc constitucional. El tàndem Sánchez / Feijóo ha de respectar el text i l’esperit de la Constitució. Ha de respectar l’article 96.1 de la Constitució: “Els tractats internacionals vàlidament celebrats, una vegada publicats oficialment a Espanya, formaran part de l’ordenament intern”. Han de respectar el tractat o Instrument de Ratificació d’Espanya del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, aprovat per Nacions Unides (19/12/1976) i signat pel rei Juan Carlos I, Marcelino Oreja i Fernando Arias-Salgado. El primer article d’aquest Pacte, plenament vigent, estableix: “Tots els pobles tenen el dret d’autodeterminació”. També: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats  que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per Espanya (Constitució, 10.2).

7.- Una conclusió. La responsabilitat d’una hipotètica nova convocatòria electoral recau sobre els espanyolistes PSOE i PP. No recau sobre Junts.

Comparteix aquesta entrada