Proposta científica, ètica i espiritual contra la pandèmia (Ramón M. Nogués)

301

Una vulgar mascareta és la gran contribució del poderós progrés de la humanitat per lluitar contra un letal virus invisible arreu de la Terra. Un planeta blau potser no tan idíl·lic quan hi regnen el sofriment, la soledat, la mort. Ramon M. Nogués (catedràtic d’Antropologia Biològica i escolapi), en una trobada telemàtica del grup Cruïlla de l’Ateneu Barcelonès, analitza els factors que configuren la pandèmia i proposa cinc punts per avançar a un nou model de vida en el planeta.

1. JUSTICÍA PER A TOTS. Cal actualitzar l’exigència de justícia per a tots, combinant ecologia i ètica.

2. CONSCIÈNCIA ÉTICA a llarg termini. La humanitat mai no havia pensat en el perill de destrossar la Terra. Ara sí. Les ètiques només circumscrites a espai i temps immediat són insuficients.

3. RESPECTAR A LA NATURALEZA. La humanitat es caracteritza per una cultura que altera el medi i planteja avui agudament el dilema natura/artifici. ¿Qui i com és capaç d’establir límits raonables a certs aspectes del progrés? Ara és la pandèmia la que ens obliga a plantejar-ho.

4. UNA VIDA MODERADA. La nova normalitat o represa demana saber treballar en el context d’una ecologia integral que contempli els aspectes tècnics (ciències biològiques), les reflexions ètiques (justícia i dret) i les actituds espirituals (disposicions profundes de l’esperit humà envers una contemplació de la naturalesa que animi a respectar-la perquè en formem part). La “Laudato Si” del Papa Francesc està impregnada d’aquest esperit encara que no sigui un text tècnic ni contempli tots els aspectes.

5. AUSTERITAT. El que ha de quedar molt clar és que aquesta nova normalitat no te cap possibilitat d’esdevenir real si no assumim tots, especialment els països rics, una actitud d’austeritat responsable i la capacitat de prescindir de part d’allò que no és necessari i és perjudicial i injust. Sense aquesta actitud els propòsits només són vel·leïtats.

 

Comparteix aquesta entrada