Legítima rèplica unilateral sobiranista al règim espanyol que viola la legalitat

428

1.- El règim espanyol viola la legalitat de forma unilateral però ven el relat de que el que transgredeix la llei unilateralment és el sobiranisme català. “Unilateral: fet per una sola de les parts interessades” (Diccionari de la Llengua Catalana).

2. Article 10.2 de la Constitució: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per Espanya”. El text constitucional s’ha d’interpretar i aplicar a la llum d’aquesta Declaració Universal. El règim espanyol viola la Constitució i aquesta Declaració quan no respecta els drets de llibertat d’expressió, d’opinió i d’autodeterminació. El règim espanyol també viola el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics aprovat per Nacions Unides y que  consta en el BOE (1977/10733). El primer article d’aquest pacte deixa molt clar que “tots els pobles tenen el dret de lliure determinació”.

3.- L’independentisme català reclama que el règim espanyol es comporti democràticament i compleixi la legalitat en els diversos àmbits. L’interrogant és aquest: ¿què fer si el règim espanyol es consolida com un búnquer que insisteix en la repressió, es manté contra l’amnistia que es constitucionalment possible, contra el dret d’autodeterminació que és un dret de tots els pobles i no accepta pactar un referèndum?

4.- Una resposta legítima del sobiranisme català pot ser l’actuació unilateral de caràcter pacífic i democràtic contra el règim que trenca el diàleg i es consolida com un búnquer.

5.- Una acció unilateral, sense permís del règim, pot ser que els partits independentistes catalans no pactin amb els partits espanyols que es neguin, per exemple, a celebrar un referèndum acordat. Una segona acció unilateral, sense permís del règim, pot ser que els partits independentistes mantinguin una acció unitària i coordinada al Congrés, al Senat i a l’europarlament en coherència amb el Govern català format per ER i Junts que compta amb el suport parlamentari de la CUP. Una tercera acció unilateral, sense permís del règim, hauria de consistir en intensificar les gestions i la presència sobiranista catalana a les institucions parlamentaries i judicials de la Unió Europea que tantes victòries aconsegueix per l’independentisme

Comparteix aquesta entrada