10. Sep, 2019
  959 Visites      1 Comentaris

Rei, TS, TC, Vox, etc. han de respectar el dret d'autodeterminació

Els auto denominats constitucionalistes (rei, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional, Manuel Marchena, fiscalia, els del 155 repressiu (PP, Cs, PSOE), Vox, etcètera... han de respectar el dret d’autodeterminació.

1. Els auto considerats constitucionalistes han de respectar el dret d’autodeterminació si no volen violar la Constitución. Cal recordar-ho ara i sempre perquè hi ha exiliats, presos i perseguits polítics catalans per exercir aquest dret. Cal tenir-ho present i especialment amb motiu de la Diada Nacional de  Catalunya. Nacional, sí. La mateixa Constitución parla de “nacionalidades” (article 2). Tothom, absolutament tothom, començant pels pares de la Constitución, ¿oi Miquel Roca Junyent?, sap que Catalunya és una nacionalitat, un poble, un subjecte polític nacional.

2. La Constitución deixa molt clar al rei, al TS, al TC, a Marchena, als fiscals, als del 155, a Vox, etc. com el text constitucional ha de ser interpretat i aplicat. “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las llibertades que la Constitución reconoce se interpretaran de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España” (Article 10.2)

3. La Declaració Universal dels Drets Humans (aprovada per l’assemblea general de les Nacions Unides del 10 de decembre de 1948) estableix: “La  voluntat del poble és el fonament de l’autoritat dels poders públics” (Article 21.3)

4. El Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics (Nova York, 19 de desembre de 1966) estableix: “La Carta de les Nacions Unides imposa als Estats l’obligació de promoure  el respecte universal i efectiu dels drets i de les llibertats humanes” (Preàmbul).

5. “Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació. En virtut d’aquest dret estableixen lliurement  la seva condició política proveeixen alhora el seu desenvolupament econòmic, social i cultural” (Article 1.1).

6. “Els Estats parts en el present Pacte, promouran l’exercici del dret de lliure determinació i respectaran aquest dret de conformitat amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides (Article 1.3)

7. “Cada Estat part es compromet a adoptar, segons els seus procediments constitucionals i a les disposicions del present Pacte, les mesures oportunes per dictar les disposicions legislatives o d’una altre caràcter que fossin necessàries  per fer efectius els drets reconeguts en el present Pacte i que no estiguessin ja garantits per disposicions legislatives o d’un altre caràcter” (Article 2.2)

8. Els drets i les llibertats de les persones i els pobles prevalen sobre tota legislació que ofegui aquests drets i aquestes llibertats. El president Quim Torra ho exposa de manera magnífica en el missatge de l’Onze de Setembre. “Els pobles formen part dels estats per dues vies: per voluntat o per imposició; per adhesió o per repressió. I hi ha una sola manera de resoldre aquesta disjuntiva, que és exercint el dret d’autodeterminació, un dret que pertany únicament i exclusivament als pobles. No pertany ni als seus governants ni a ningú més que als pobles. I tenen tot el dret d’exercir-lo”.

 

A la xarxa


1 Comentaris


ignasi ricart fàbregas

Malgrat estar feble de salut, vull participar de tot el que dius en cada escrit teu. Per poc que pugui vull anar a la missa de 10 de Sta Maria del Mar i pregar per Catalunya i tots, "tothom" sigui lliure d'expressar-se per la llibertat, com Manuel Carrasco Formiguera, que fou secretari de la Lliga Espiritual de Ntra Sra de Montserrat. Pare de 8 fills, "constitucionalista", republicà, fill de murcià i de mare catalana. Defensor de la fe cristiana al Congrés de Madrid, afusellat a Burgos el divendres de Passió, tot i les peticions de clemència del Papa de Roma. A ell, el van matar "els bons", com a Jesús. Si l'haguessin matat "els dolents rojos, anarquistes" ja hauria estat beatificat. Fora molt bo que es fes un film de sa vida per fer veure que tots, venint de lluny i venim de prop formem un sol país. Bona diada


Escriu un comentari

* El correu electrònic no serà publicat