6. Aug, 2014
  3328 Visites      0 Comentaris

Drets de l'home i de les nacions

"El camp dels drets de l'home s'ha estés als drets dels pobles i de les nacions (Pacem in Terris de Joan XXIII). En efecte, tot el que és cert per a l'home, també ho és per als pobles (Joan Pau II). El Magisteri recorda que el dret internacional es fonamenta en el principi de l'igual respecte dels Estats, del dret a l'autodeterminació de cada poble i de la lliure cooperació amb vista al superior bé comú de la humanitat. La pau es fonamenta no tant sols en el respecte dels drets de l'home, sino també en el respecte dels drets dels pobles, en particular el dret a la independència. Els drets de les nacions no són sinó els drets humans conreats a aquesta nivell específic de la vida comunitària. La nació dé un dret fonamental a l'existència". (Punt 157)

Compendi de la Doctrina Social de l'Església

A la xarxa


0 ComentarisEscriu un comentari

* El correu electrònic no serà publicat